الحلقات:
الحلقة 01 الحلقة الاخيرة الحلقة 09 الحلقة 08 الحلقة 07 الحلقة 06 الحلقة 05 الحلقة 04 الحلقة 03 الحلقة 02 الحلقة 01 حلقة 01 01 حلقة 01 حلقة 03 حلقة 02 حلقة 03 حلقة 02 الحلقة 10 حلقة 05 الحلقة 10 الاخيرة حلقة 01 حلقة 05 الحلقة 04 الحلقة 01 حلقة 12 "الاخيرة" حلقة 04 الحلقة 08 الحلقة 05 الحلقة 06 الحلقة 09 الحلقة 02 الحلقة 03 الحلقة 04 الحلقة الخاصة 0 حلقة 06 حلقة 07 حلقة 08 حلقة 09 حلقة 10 حلقة 09 الاخيرة حلقة 06 حلقة 05 حلقة 08 حلقة 01 حلقة 10 special 02 special 01 حلقة 09 CHANGE 01 CHANGE 02 حلقة خاصة حلقة 04 حلقة 07 الحلقة 05 الحلقة 02 حلقة 10 الاخيرة الحلقة 09 الأخيرة حلقة 04 حلقة 05 حلقة 06 حلقة 07 حلقة 08 حلقة 09 حلقة 10 الاخيرة الحلقة 04 الحلقة 01 الحلقة 02 الحلقة 03 الحلقة 04 الحلقة 05 الحلقة 06 الحلقة 03 حلقة 01 حلقة 02 حلقة 04 حلقة 01 حلقة 03 الحلقة 04 الحلقة 07 الحلقة 03 حلقة 10 حلقة 09 حلقة 08 حلقة 07 حلقة 03 حلقة 11 حلقة 02 حلقة 05 حلقة 06 حلقة 06 حلقة 05 الحلقة 07 " الاخيرة" الحلقة 08 الحلقة 09 الحلقة الاخيرة الحلقة 06 الحلقة 03 الحلقة 05 الحلقة 01 الحلقة 04 الحلقة 07 حلقة 10 حلقة 09 حلقة 08 حلقة 07 حلقة 06 حلقة 11 الاخيرة حلقة 05 حلقة 04 حلقة 03 حلقة 01 حلقة 02 حلقة 08 حلقة 09 حلقة 07 حلقة 06 الحلقة 01 الحلقة 02 الحلقة 01 حلقة 03 الحلقة الخاصة الحلقة 01 الحلقة 05 الحلقة 07 الحلقة 03 الحلقة 06 الحلقة 08 "الاخيرة" حلقة 05 حلقة 01 حلقة 03 حلقة 02 حلقة 07 حلقة 04 حلقة 09 حلقة 06 حلقة 08 حلقة 10 الاخيرة الحلقة 01 الحلقة 03 الحلقة 02 الحلقة 05 حلقة 04 حلقة 02 حلقة 01 حلقة 03 حلقة 02 حلقة 01 حلقة 03 حلقة 05 حلقة 04 حلقة 06 الحلقة 01 حلقة 02 حلقة 04 حلقة 06 الحلقة 01 حلقة 01 الحلقة 02 الحلقة 04 الحلقة 01 الحلقة 08 الاخيرة الحلقة 03 الحلقة 05 الحلقة 06 الحلقة 07 الحلقة 05 الحلقة 05 حلقة 17 حلقة 19 حلقة 20 حلقة 18 حلقة خاصة حلقة 07 حلقة 08 حلقة 09 حلقة 10 حلقة 11 حلقة 01 حلقة 02 حلقة 05 حلقة 06 حلقة 07 حلقة 04 حلقة 03 حلقة 08 الحلقة 04 حلقة 09 حلقة 01 حلقة خاصة SP الحلقة 01 الحلقة 06 الحلقة 04 الحلقة 02 الحلقة 03 الحلقة 05 الحلقة 08 الحلقة 07 الحلقة 09 الحلقة 11 "الاخيرة الحلقة 10 الحلقة 11 الاخيرة الحلقة 13 الحلقة 14 الحلقة 15 الحلقة 16 الحلقة 01 الحلقة الخاصة الحلقة 17 الحلقة 18 الحلقة 21 الحلقة 19 الحلقة 20 الحلقة 22 SP Kindaichi Shonen no Jikenbo Gokumonjuku Satsujin Jiken حلقة 35 حلقة 37 حلقة 38 الحلقة 03 الحلقة 01 01 الحلقة 02 02 الحلقة 01 الحلقة 01 الحلقة 05 الحلقة 03 الحلقة 01 حلقة 01 الحلقة 01 الحلقة 01 الحلقة 01 الحلقة 01 الحلقة 01 الحلقة 01 episode 01 حلقة 01 الحلقة 01 حلقة 01 الحلقة 01 الحلقة 01 الحلقة 01 الحلقة 01 الحلقة 01 الحلقة 01 الحلقة 01 episode 01 الحلقة 01 episode 01 حلقة 01 الحلقة 01 الحلقة 01 الحلقة 01 الحلقة 01 الحلقة 01 الحلقة 01 الحلقة 01 الحلقة 01 الحلقة 01 حلقة 01 الحلقة 01 الحلقة 01 الحلقة 01 حلقة 01 الحلقة الخاصة الأولى الحلقة 01 حلقة 01 الحلقة 01 الحلقة 01 الحلقة 01 الحلقة الخاصة 1 الحلقة 01 الحلقة 01 الحلقة 01 الحلقة 01 الحلقة 01 حلقة 01 الحلقة 01 الحلقة 01 الحلقة 01 الحلقة 01 حلقه 1 الحلقة 01 الحلقة 01 الحلقة 01 الحلقة 01 الحلقة 01 الحلقة 01 الحلقة 01 الحلقة 01 حلقة 01 "الحلقة 01" الحلقة 01 الحلقة 01 الحلقة 01 حلقة 1 الحلقة 01 الحلقة 01 الحلقة 01 episode 01 حلقة 01 الحلقة 01 الحلقة 01 الحلقة 01 الحلقة 01 الحلقة 01 Episode 01 حلقة 01 حلقة 01 حلقة 01 episode 01 episode 01 حلقة 01 episode 01 episode 01 episode 01 episode 01 episode 01 الحلقة 01 episode 01 الحلقة 01 الحلقة 01 الحلقة 01 الحلقة 01 الحلقة 01 الحلقة 01 الحلقة 01 001 الحلقة 01 حلقة 01 الحلقة 01 episode01 الحلقة 01 حلقة 01 episode 01 episode 01 episode 01 episode 01 الحلقة 01 الحلقة 01 الحلقة 01 الحلقة 01 episode 01 episode 01 الحلقة 01 الحلقة 01 حلقة 01 الحلقة 01 episode 01 الحلقة 01 episode 01 الحلقة 01 episode 01 episode 01 الحلقة 01 episode 01 الحلقة 01 الحلقة 01 الحلقة 01 episode 01 episode 01 episode 01 episode 01 الحلقة 01 episode 01 episode 01 episode 01 episode 01 الحلقة 01 episode 01 episode 01 episode 01 الحلقة 01 الحلقة 01 الحلقة 01 الحلقة 01 الحلقة 01 حلقة 01 الحلقة 01 الحلقة 01 الحلقة 01 الحلقة 01 الحلقة 01 الحلقة 01 الحلقة 01 الحلقة 01 الحلقة 01 EP 01 الحلقة 01 "الحلقة 01" الحلقة 01 الحلقة 01 الحلقة 01 الحلقة 001 الحلقة 01 الحلقة 01 الحلقة 01 الحلقة 01 حلقة 01 حلقة 1 حلقة 02 الحلقة 02 الحلقة 02 الحلقة 02 الحلقة 01 حلقه 2 الحلقة 02 حلقة 02 episode 02 الحلقة 02 الحلقة 02 حلقة 02 الحلقة 02 الحلقة 02 الحلقة 02 الحلقة 02 الحلقة 02 الحلقة 02 الحلقة 02 الحلقة 02 الحلقة 02 الحلقة 02 episode 02 episode 02 الحلقة 02 episode 02 حلقة 02 الحلقة 02 الحلقة 02 الحلقة 02 الحلقة 02 الحلقة 02 الحلقة 02 الحلقة 02 الحلقة 02 الحلقة 02 حلقة 02 الحلقة 02 الحلقة الخاصة 2 الحلقة 02 الحلقة 02 الحلقة 02 الحلقة 02 حلقة 03 حلقة 02 حلقة 02 الحلقة الخاصة الثانية والأخيرة حلقة 02 الحلقة 02 حلقة 02 الحلقة 02 الحلقة 02 الحلقة 02 الحلقة 02 الحلقة 02 الحلقة 02 الحلقة 02 الحلقة 02 حلقة 02 الحلقة 02 الحلقة 02 الحلقة 02 حلقة 02 الحلقة 02 الحلقة 02 الحلقة 02 الحلقة 02 الحلقة 02 الحلقة 02 الحلقة 02 حلقة 02 الحلقة 02 "الحلقة 02" الحلقة 02 الحلقة 02 حلقة 2 الحلقة 02 الحلقة 02 حلقة 02 الحلقة 02 الحلقة 02 الحلقة 02 الحلقة 02 الحلقة 02 Episode 02 حلقة 02 الحلقة 02 episode 02 الحلقة 02 episode 02 episode 02 episode 02 episode 02 episode 02 episode 02 الحلقة 02 episode 02 الحلقة 02 الحلقة 02 الحلقة 02 الحلقة 02 الحلقة 02 002 حلقة 02 حلقة 02 الحلقة 02 episode 02 حلقة 02 الحلقة 02 episode 02 حلقة 02 episode 02 episode 02 episode 02 episode 02 الحلقة 02 الحلقة 02 episode 02 الحلقة 02 حلقة 02 الحلقة 02 الحلقة 02 episode 02 الحلقة 02 الحلقة 02 episode 02 الحلقة 02 الحلقة 02 episode 02 episode 02 حلقة 02 episode 02 الحلقة 02 الحلقة 02 حلقة 02 الحلقة 02 episode 02 episode 02 episode 02 episode 02 episode 02 الحلقة 02 episode 02 الحلقة 02 episode 02 episode 02 episode 02 الحلقة 02 الحلقة 02 الحلقة 02 الحلقة 02 الحلقة 02 الحلقة 02 الحلقة 02 الحلقة 02 episode 02 الحلقة 02 الحلقة 02 الحلقة 02 الحلقة 02 الحلقة 02 الحلقة 02 الحلقة 02 الحلقة 02 episode 02 EP 02 الحلقة 02 الحلقة 02 الحلقة 02 الحلقة 02 الحلقة 002 الحلقة 02 الحلقة 02 الحلقة 02 الحلقة 02 حلقة 02 الحلقة 02 حلقة 2 حلقة 03 الحلقة 03 الحلقة 03 الحلقة 03 الحلقة 03 حلقة 03 حلقة 03 حلقة 03 الحلقة 03 الحلقة 03 الحلقة 03 الحلقة 03 الحلقة 03 الحلقة 03 الحلقة 03 الحلقة 03 episode 03 الحلقة 03 الحلقة 03 حلقة 03 الحلقة 03 الحلقة 03 الحلقة 03 الحلقة 03 الحلقة 03 الحلقة 03 الحلقة 03 الحلقة الخاصة 3 الحلقة 03 الحلقة 03 الحلقة 03 حلقة 03 حلقة 03 الحلقة 03 الحلقة 03 الحلقة 03 الحلقة 03 الحلقة 03 فيلم حلقة 03 الحلقة 03 الحلقة 03 حلقه 3 الحلقة 03 الحلقة 03 حلقة 03 الحلقة 03 الحلقة 03 الحلقة 03 الحلقة 03 الحلقة 03 الحلقة 03 الحلقة 03 الحلقة 03 حلقة 03 حلقة 03 "الحلقة 03" الحلقة 03 الحلقة 03 الحلقة 03 حلقة 3 الحلقة 03 الحلقة 03 الحلقة 03 حلقة 03 الحلقة 03 الحلقة 03 الحلقة 03 الحلقة 03 الحلقة 03 الحلقة 03 الحلقة 03 الحلقة 03 Episode 03 حلقة 03 حلقة 03 episode 03 episode 03 الحلقة 03 episode 03 episode 03 الحلقة 03 episode 03 episode 03 episode 03 الحلقة 03 episode 03 الحلقة 03 الحلقة 03 الحلقة 03 الحلقة 03 الحلقة 03 episode 03 الحلقة 03 الحلقة 03 الحلقة 03 003 حلقة 03 حلقة 03 episode 03 episode 03 الحلقة 03 حلقة 03 episode 03 حلقة 03 episode 03 episode 03 episode 03 episode 03 الحلقة 03 الاخيرة episode 03 الحلقة 03 episode 03 الحلقة 03 episode 03 الحلقة 03 episode 03 الحلقة 03 الحلقة 03 الحلقة 03 episode 03 episode 03 حلقة 03 episode 03 الحلقة 03 الحلقة 03 episode 03 episode 03 episode 03 episode 03 episode 03 الحلقة 03 episode 03 episode 03 episode 03 الحلقة 03 episode 03 episode 03 episode 03 الحلقة 03 الحلقة 03 الحلقة 03 الحلقة 03 الحلقة 03 الحلقة 03 الحلقة 03 الحلقة 03 الحلقة 03 الحلقة 03 الحلقة 03 الحلقة 03 الحلقة 03 الحلقة 03 الحلقة 03 الحلقة 03 الحلقة 03 EP 03 الحلقة 03 الحلقة 03 الحلقة 03 الحلقة 03 الحلقة 03 الحلقة 003 الحلقة 03 الحلقة 03 Ep3 حلقة 03 الحلقة 03 حلقة 3 الحلقة 04 حلقه 4 الحلقة 04 الحلقة 04 الحلقة 04 حلقة 04 الحلقة 04 حلقة 04 الحلقة 04 الحلقة 04 الحلقة 04 الحلقة 04 الحلقة 04 الحلقة 04 الحلقة 04 الحلقة 04 الحلقة 04 الحلقة 04 episode 04 episode 04 episode 04 الحلقة 04 حلقة 04 الحلقة 04 الحلقة 04 الحلقة 04 الحلقة 04 الحلقة 04 الحلقة 04 الحلقة 04 الحلقة 04 حلقة 04 الحلقة 04 حلقة 01 الحلقة 04 "الاخيرة" حلقة 04 حلقة 04 حلقة 04 الحلقة 04 الحلقة 04 الحلقة 04 الحلقة 04 الحلقة 04 الحلقة 04 الحلقة 04 الحلقة 04 004 الحلقة 04 الحلقة 04 حلقة 04 حلقة 04 الحلقة 04 الحلقة 04 الحلقة 04 الحلقة 05 "الحلقة الاخيرة" الحلقة 04 الحلقة 04 الحلقة 04 الحلقة 04 الحلقة 04 الحلقة 04 الحلقة 04 الحلقة 04 حلقة 04 حلقة 04 "الحلقة 04" الحلقة 04 حلقة 4 الحلقة 04 الحلقة 04 حلقة 04 الحلقة 04 الحلقة 04 الحلقة 04 الحلقة 04 Episode 04 حلقة 04 حلقة 04 الحلقة 04 episode 04 episode 04 episode 04 episode 04 الحلقة 04 episode 04 episode 04 الحلقة 04 الحلقة 04 episode 04 الحلقة 04 الحلقة 04 الحلقة 04 الحلقة 04 الحلقة 04 " الاخيرة" الحلقة 04 حلقة 04 حلقة 04 حلقة 04 episode 04 episode 04 الحلقة 04 حلقة 04 episode 04 حلقة 04 episode 04 episode 04 episode 04 episode 04 episode 04 الحلقة 04 episode 04 episode 04 الحلقة 04 الأخيرة episode 04 الحلقة 04 الحلقة 04 episode 04 episode 04 حلقة 04 episode 04 الحلقة 04 الحلقة 04 الحلقة 04 الحلقة 04 episode 04 episode 04 episode 04 الحلقة 04 الحلقة 04 episode 04 episode 04 episode 04 episode 04 الحلقة 04 episode 04 episode 04 episode 04 الحلقة 04 الحلقة 04 الحلقة 04 الحلقة 04 الحلقة 04 الحلقة 04 الحلقة 04 episode 04 الحلقة 04 الحلقة 04 الحلقة 04 الحلقة 04 الحلقة 04 الحلقة 04 الحلقة 04 الاخيرة الحلقة 04 الحلقة 04 الحلقة 04 الحلقة 04 الحلقة 04 EP 04 الحلقة 04 الحلقة 04 الحلقة 004 الحلقة 04 الحلقة 04 Ep4 حلقة 04 الحلقة 04 حلقة 4 الحلقة 04 الحلقة 05 الحلقة 05 الحلقة 05 حلقه 5 الحلقة 05 الأخيرة حلقة 05 الحلقة 05 حلقة 05 الحلقة 05 الحلقة 05 الحلقة 05 الحلقة 05 الحلقة 05 الحلقة 05 الحلقة 05 الحلقة 05 الحلقة 05 episode 05 episode 05 حلقة 05 الحلقة 05 الحلقة 05 حلقة 05 الحلقة 05 الحلقة 05 الحلقة 05 الحلقة 05 الحلقة 05 الحلقة 05 الحلقة 05 الحلقة 05 حلقة 05 حلقة 05 حلقة 02 حلقة 05 الحلقة 05 الحلقة 05 حلقة 05 الحلقة 05 الحلقة 05 الحلقة 05 الحلقة 05 الحلقة 05 الحلقة 05 الحلقة 05 الحلقة 05 الحلقة 05 "الاخيرة الحلقة 05 الحلقة 05 الحلقة 05 الحلقة 05 حلقة 05 الحلقة 05 الحلقة 05 الحلقة 05 الحلقة 05 الحلقة 05 حلقة 05 حلقة 05 الحلقة 05 "الحلقة 05" الحلقة 05 حلقة 5 الحلقة 05 الحلقة 05 الحلقة 05 الحلقة 05 حلقة 05 الحلقة 05 الحلقة 05 الحلقة 05 الحلقة 05 الحلقة 05 Episode 05 حلقة 05 حلقة 05 episode 05 episode 05 episode 05 الحلقة 05 episode 05 episode 05 episode 05 الحلقة 05 الحلقة 05 episode 05 الحلقة 05 الحلقة 05 الحلقة 05 الحلقة 05 episode 05 الحلقة 05 الحلقة 05 005 حلقة 05 حلقة 05 episode 05 episode 05 الحلقة 05 episode 05 حلقة 05 episode 05 حلقة 05 episode 05 episode 05 episode 05 الحلقة 05 episode 05 episode 05 episode 05 episode 05 episode 05 end episode 05 حلقة 05 episode 05 الحلقة 05 الحلقة 05 الحلقة 05 الحلقة 05 الحلقة 05 episode 05 episode 05 episode 05 الحلقة 05 episode 05 episode 05 episode 05 episode 05 episode 05 الحلقة 05 الحلقة 05 episode 05 episode 05 الحلقة 05 الحلقة 05 episode 05 الحلقة 05 الحلقة 05 الحلقة 05 الحلقة 05 الحلقة 05 الحلقة 05 الحلقة 05 الحلقة 05 الحلقة 05 الحلقة 05 الحلقة 05 الحلقة 05 الحلقة 05 الحلقة 05 EP 05 حلقة 05 حلقة 5 الحلقة 05 الحلقة 005 الحلقة 05 الحلقة 05 Ep5 حلقة 05 الحلقة 05 حلقة 06 الحلقة 06 الحلقة 06 الحلقة 06 حلقة 06 الحلقة 06 الحلقة 06 الحلقة 06 الحلقة 06 الحلقة 06 الحلقة 06 الحلقة 06 الحلقة 06 episode 06 الحلقة 06 episode 06 حلقة 06 الحلقة 06 الحلقة 06 الحلقة 06 الحلقة 06 الحلقة 06 الحلقة 06 الحلقة 06 الحلقة 06 الحلقة 06 الحلقة 06 حلقة 06 الحلقة 06 حلقة 06 حلقة 06 حلقة 03 حلقة 06 حلقة 06 الحلقة 06 حلقة 06 الحلقة 06 الحلقة 06 الحلقة 06 حلقه 6 الحلقة 06 الحلقة 06 الحلقة 06 الحلقة 06 الحلقة 06 الحلقة 06 حلقة 06 الحلقة 06 الحلقة 06 الحلقة 06 الحلقة 06 الحلقة 06 الحلقة 06 حلقة 06 الحلقة 06 "الحلقة 06" حلقة 6 الحلقة 06 الحلقة 06 حلقه 06 الحلقة 06 الحلقة 06 الحلقة 06 الحلقة 06 Episode 06 الحلقة 06 حلقة 06 حلقة 06 الحلقة 06 episode 06 episode 06 episode 06 episode 06 episode 06 episode 06 episode 06 الحلقة 06 الحلقة 06 episode 06 الحلقة 06 الحلقة 06 الحلقة 06 الحلقة 06 الحلقة 06 الحلقة 06 الحلقة 06 006 حلقة 06 حلقة 06 episode 06 episode 06 الحلقة 06 الحلقة 06 حلقة 06 episode 06 حلقة 06 الحلقة 06 episode 06 episode 06 episode 06 episode 06 الحلقة 06 episode 06 episode 06 حلقة 06 الحلقة 06 episode 06 episode 06 الحلقة 06 الفيلم episode 06 حلقة 06 episode 06 الحلقة 06 الاخيرة الحلقة 06 الحلقة 06 episode 06 episode 06 episode 06 الحلقة 06 episode 06 episode 06 episode 06 الحلقة 06 episode 06 الحلقة 06 الحلقة 06 episode 06 episode 06 الحلقة 06 الحلقة 06 episode 06 الحلقة 06 الحلقة 06 الحلقة 06 الحلقة 06 الحلقة 06 episode 06 الحلقة 06 الحلقة 06 الحلقة 06 الحلقة 06 الاخيرة الحلقة 06 EP 06 الحلقة 06 الحلقة 06 الحلقة 06 الحلقة 06 الحلقة 06 الحلقة 06 الحلقة 06 الحلقة 006 الحلقة 06 الحلقة 06 الحلقة 06 Ep6 حلقة 06 الحلقة 06 حلقة 6 الحلقة 07 الحلقة 07 حلقة 07 الحلقة 07 حلقة 07 الحلقة 07 الحلقة 07 الحلقة 07 الحلقة 07 الحلقة 07 الحلقة 07 الحلقة 07 الحلقة 07 الحلقة 07 episode 07 episode 07 episode 07 حلقة 07 الحلقة 07 الحلقة 07 الحلقة 07 الحلقة 07 الحلقة 07 الحلقة 07 الحلقة 07 حلقة 07 حلقة 07 الحلقة 07 الحلقة 07 الحلقة 07 حلقة 07 حلقة 07 حلقة 07 الحلقة 07 الحلقة 07 الحلقة 07 حلقة 07 الحلقة 07 الحلقة 07 الحلقة 07 الحلقة 07 الحلقة 07 الحلقة 07 الحلقة 07 الحلقة 07 الحلقة 07 حلقة 04 الحلقة 07 الحلقة 07 حلقة 07 حلقة 07 الحلقة 07 حلقه 7 الحلقة 07 الحلقة 07 حلقة 07 الحلقة 07 "الحلقة 07 " الاخيرة حلقة 7 الحلقة 07 الحلقة 07 حلقه 07 الحلقة 07 الحلقة 07 الحلقة 07 الحلقة 07 الحلقة 07 Episode 07 حلقة 07 حلقة 07 الحلقة 07 الحلقة 07 episode 07 episode 07 episode 07 الحلقة 07 episode 07 episode 07 episode 07 الحلقة 07 episode 07 الحلقة 07 الحلقة 07 الحلقة 07 الحلقة 07 الحلقة 07 الحلقة 07 007 الحلقة 07 حلقة 07 حلقة 07 episode 07 episode 07 الحلقة 07 حلقة 07 episode 07 episode 07 episode 07 episode 07 الحلقة 07 episode 07 الحلقة 07 episode 07 episode 07 episode 07 الحلقة 07 episode 07 حلقة 07 episode 07 Movie الحلقة 07 الحلقة 07 episode 07 episode 07 episode 07 الحلقة 07 episode 07 episode 07 episode 07 الحلقة 07 الحلقة 07 episode 07 الحلقة 07 episode 07 الحلقة 07 الحلقة 07 episode 07 episode 07 episode 07 الحلقة 07 الحلقة 07 الحلقة 07 الحلقة 07 الحلقة 07 الحلقة 07 الحلقة 07 الحلقة 07 الحلقة 07 الحلقة 07 الحلقة 07 EP 07 الحلقة 07 الحلقة 07 الحلقة 07 الحلقة 007 الحلقة 07 الحلقة 07 الحلقة 07 حلقة 07 الحلقة 07 حلقة 7 الحلقة 08 الحلقة 08 حلقة 08 الحلقة 08 حلقة 08 "الاخيرة" الحلقة 08 حلقة 08 حلقة 08 الحلقة 08 الحلقة 08 الحلقة 08 حلقة 08 الحلقة 08 الحلقة 08 الحلقة 08 الحلقة 08 episode 08 episode 08 الحلقة 08 episode 08 الحلقة 08 الحلقة 08 الحلقة 08 الحلقة 08 الحلقة 08 "الاخيرة الحلقة 08 الحلقة 08 حلقة 08 حلقة 08 حلقة 08 الحلقة 08 حلقة 08 الحلقة 08 "الاخيرة" الحلقة 08 والأخيرة الحلقة 08 حلقة 08 الحلقة 08 الحلقة 08 الحلقة 08 الحلقة 08 الحلقة 08 الحلقة 08 الحلقة 08 حلقة 05 الحلقة 08 الحلقة 08 الحلقة 08 حلقة 08 الحلقة 08 حلقه 8 الحلقة 08 الحلقة 08 حلقة 08 الحلقة 08 الحلقة 08 حلقة 08 حلقة 8 الحلقة 08 الحلقة 08 حلقه 08 الحلقة 08 الحلقة 08 الحلقة 08 الحلقة 08 الحلقة 08 الحلقة 08 Episode 08 حلقة 08 حلقة 08 الحلقة 08 episode 08 episode 08 episode 08 episode 08 episode 08 الحلقة 08 الحلقة 08 episode 08 الحلقة 08 الحلقة 08 الحلقة 08 الحلقة 08 episode 08 الحلقة 08 الحلقة 08 الحلقة 08 "الاخيرة" 008 episode 08 حلقة 08 episode 08 episode 08 الحلقة 08 حلقة 08 episode 08 final حلقة 08 episode 08 episode 08 episode 08 episode 08 episode 08 episode 08 الحلقة 08 الحلقة 08 episode 08 حلقة 08 episode 08 الحلقة 08 الحلقة 08 episode 08 episode 08 episode 08 episode 08 episode 08 الحلقة 08 episode 08 الحلقة 08 episode 08 الحلقة 08 الحلقة 08 الحلقة 08 episode 08 episode 08 episode 08 الحلقة 08 الحلقة 08 الحلقة 08 الحلقة 08 الحلقة 08 episode 08 الحلقة 08 الأخيرة الحلقة 08 الحلقة 08 الحلقة 08 الحلقة 08 EP 08 الحلقة 08 الحلقة 08 الحلقة 08 الحلقة 08 الحلقة 008 الحلقة 08 الاخيرة الحلقة 08 الحلقة 08 الحلقة 08 حلقة 08 الحلقة 08 الحلقة 08 حلقة 8 الحلقة 09 الحلقة 09 الحلقة 09 حلقة 09 الحلقة 09 الحلقة 09 الحلقة 09 الحلقة 09 الحلقة 09 الحلقة 09 الحلقة 09 الحلقة 09 الحلقة 09 الحلقة 09 episode 09 episode 09 حلقة 09 الحلقة 09 الحلقة 09 الحلقة 09 الحلقة 09 الحلقة 09 الحلقة 09 حلقة 09 حلقة 09 حلقة 09 حلقة 09 الحلقة 09 الحلقة 09 حلقة 09 الحلقة 09 الحلقة 09 الحلقة 09 الحلقة 09 الحلقة 09 الحلقة 09 حلقة 06 الحلقة 09 الحلقة 09 حلقة 09 حلقه 9 الحلقة 09 الحلقة 09 الحلقة 09 حلقة 09 الأخيرة الحلقة 09 حلقة 09 حلقة 9 الحلقة 09 الحلقة 09 حلقه 09 حلقة 09 الحلقة 09 "الاخيرة الحلقة 09 Episode 09 الحلقة 09 الحلقة 09 حلقة 09 الحلقة 09 حلقة 09 episode 09 episode 09 episode 09 episode 09 الحلقة 09 episode 09 episode 09 الحلقة 09 episode 09 الحلقة 09 الحلقة 09 الحلقة 09 episode 09 الحلقة 09 الحلقة 09 الحلقة 09 009 حلقة 09 حلقة 09 episode 09 finale episode 09 الحلقة 09 الأخيرة حلقة 09 حلقة 09 episode 09 end episode 09 end episode 09 الحلقة 09 episode 09 episode 09 episode 09 episode 09 الحلقة 09 episode 09 حلقة 09 episode 09 الحلقة 09 الاخيرة الحلقة 09 الحلقة 09 الاخيرة الحلقة 09 الأخيرة الحلقة 09 episode 09 episode 09 episode 09 الحلقة 09 episode 09 episode 09 episode 09 episode 09 الحلقة 09 الحلقة 09 الحلقة 09 episode 09 episode 09 end episode 09 end الحلقة 09 الحلقة 09 الحلقة 09 الحلقة 09 الحلقة 09 episode 09 الحلقة 09 الحلقة 09 الحلقة 09 الحلقة 09 EP 09 الحلقة 09 الحلقة 09 الحلقة 09 الأخيرة الحلقة 09 الحلقة 009 الحلقة 09 الأخيرة الحلقة 09 حلقة 09 الحلقة 09 الحلقة 09 حلقة 9 الاخيرة الحلقة 10 الحلقة 10 الاخيرة الحلقة 10 الأخيرة حلقة 10 حلقة 10 الاخيرة حلقة 10 الحلقة 10 الحلقة 10 الحلقة 10 حلقة 07 الحلقة 10 الحلقة 10 الحلقة 10 episode 10 الحلقة 10 الحلقة 10 الحلقة 10 الحلقة 10 حلقة 10 الأخيرة الحلقة 10 الحلقة 10 حلقة 10 الاخيرة حلقة 10 الحلقة 10 الحلقة 10 الحلقة 10 حلقة 10 الحلقة 10 "الاخيرة" الحلقة 10 الحلقة 10 حلقة 10 الاخيرة الحلقة 10 الاخيرة الحلقة 10 "الاخيرة" حلقه 10 الحلقة 10 "الاخيرة" الحلقة 10 الحلقة 10 "الاخيرة" الحلقة 10 الاخيرة الحلقة 10 حلقة 10 الاخيرة الحلقة الاخيرة حلقة 10 الحلقة 10 الحلقة 10 حلقه 10 الحلقة 10 الحلقة 10 الحلقة 10 الاخيرة episode 10 حلقة 10 حلقة 10 حلقة 10 الحلقة 10 episode 10 الحلقة 10 الاخيرة episode 10 episode 10 الحلقة 10 الحلقة 10 الحلقة 10 الأخيرة episode 10 الحلقة 10 الحلقة 10 الحلقة 10 الحلقة 10 010 الحلقة 10 حلقة 10 والاخيرة episode 10 end حلقة 10 "الاخيرة" episode 10 end الحلقة 10 episode 10 episode 10 الحلقة 10 الاخيرة episode 10 end episode 10 الحلقة 10 حلقة 10 episode 10 end episode 11 end episode 10 الحلقة 10 الاخيرة episode 10 episode 10 episode 10 end episode 10 episode 10 episode 10 الحلقة 10 episode 10 end الحلقة 10 الاخيرة episode 10 الحلقة 10 الحلقة 10 الاخيرة الحلقة 10 والاخيرة episode 10 الحلقة 10 الحلقة 10 الحلقة 10 الحلقة 10 الحلقة 10 الاخيرة الحلقة 10 الاخيرة الحلقة 10 الأخيرة الحلقة 10 EP 10 الحلقة 10 الاخيرة الحلقة 10 الاخيرة الحلقة 10 الحلقة 10 الاخيرة الحلقة 010 حلقة 10 الحلقة 10 الحلقة 11 الأخيرة حلقة 11 الاخيرة الحلقة 11 الحلقة 11 الحلقة 11 الحلقة 11 الحلقة 11 episode 11 episode 11 حلقة 11 والاخيرة الحلقة 11 الحلقة 11 الحلقة 11 الحلقة 11 حلقة 11 الاخيرة الحلقة 11 حلقة 11 011 الحلقة 11 الحلقة 11 الاخيرة حلقة 08 الحلقة 11 حلقه 11 الحلقة 11 الاخيرة الحلقة الاخيرة حلقة 11 الاخيرة الحلقة 11 الحلقة 11 حلقة 11 episode 11 Especially 01 حلقة 11 الاخيرة الحلقة 11 والأخيرة حلقة 11 episode 11 end episode 11 end episode 11 end episode 11 episode 11 end episode 11 end episode 11 end الحلقة 11 episode 11 end episode 11 end الحلقة 11 الحلقة 11 الأخيرة الحلقة 11 الأخيرة الحلقة 11 الأخيرة الحلقة 11 الاخيرة episode 11 end الحلقة 11 الأخيرة الحلقة 011 حلقة 11 الحلقة 11 الاخيرة الحلقة 12 episode 12 الحلقة 12 Disk 01 الحلقة 12 حلقة 09 الحلقة 12 حلقة 12 والاخيرة episode 12 Special 12 012 حلقة 12 الحلقة الخاصة episode 12 Special الحلقة 12 Movie الحلقة 12 الأخيرة الحلقة الخاصة الحلقة الخاصة Special الحلقة 012 حلقة 12 "الاخيرة" فيلم حلقة 10 حلقة 13 الفيلم Disk 02 episode 13 end الحلقة 13 الاخيرة الحلقة 013 حلقة خاصة حلقة 11 حلقة 14 الحلقة 014 حلقة 12 الفيلم حلقة 15 الحلقة 015 حلقة 13 الأخيرة حلقة 16 الحلقة 016 الحلقة 017 الحلقة 018 الحلقة 019 الحلقة 020 حلقة 21 الحلقة 021 حلقة 22 الحلقة 022 حلقة 23 الحلقة 023 حلقة 24 الحلقة 024 حلقة 25 الحلقة 025 حلقة 26 الحلقة 026 حلقة 27 الحلقة 027 حلقة 28 الحلقة 028 حلقة 29 الحلقة 029 حلقة 30 الحلقة 030 حلقة 31 الحلقة 031 حلقة 32 الحلقة 032 حلقة 33 الحلقة 033 حلقة 34 الحلقة 034 حلقة 35 الحلقة 035 حلقة 36 الحلقة 036 حلقة 37 الحلقة 037 الحلقة 038 حلقة 39 الحلقة 039 حلقة 40 الحلقة 040 حلقة 41 الحلقة 041 حلقة 42 الحلقة 042 حلقة 43 الحلقة 043 حلقة 44 الحلقة 044 حلقة 45 الحلقة 045 حلقة 46 الحلقة 046 حلقة 47 الحلقة 047 حلقة 48 الحلقة 048 حلقة 49 الحلقة 049 حلقة 50 الاخيرة الحلقة 050 الحلقة 051 الحلقة 052 الحلقة 053 الحلقة 054 الحلقة 055 الحلقة 056 الحلقة 057 الحلقة 058 الحلقة 059 الحلقة 060 الحلقة 061 الحلقة 062 الحلقة 063 الحلقة 064 الحلقة 065 الحلقة 066 الحلقة 067 الحلقة 068 الحلقة 069 الحلقة 070 الحلقة 071 الحلقة 072 الحلقة 073 الحلقة 074 الحلقة 075 الحلقة 076 الحلقة 077 الحلقة 078 الحلقة 079 الحلقة 080 الحلقة 081 الحلقة 082 الحلقة 083 الحلقة 084 الحلقة 085 الحلقة 086 الحلقة 087 الحلقة 088 الحلقة 089 الحلقة 090 الحلقة 091 الحلقة 092 الحلقة 093 الحلقة 094 الحلقة 095 الحلقة 096

الحلقة السادسة من الدراما اليابانية الأباء Chichi no Saikon, Musume no Rikon

يظهر في هذا الفيديو

الكاتب : Atsuko Hashibe

المخرج : Hajime Takezono

وقت العرض : August 17, 2014

القصة تتكلم عن اب توفيت زوجته قبل اربع سنوات بسبب مرض، ولديه ابنة (نانامي)متزوجة.نانامي كانت مطيعه لوالدها في جميع شؤون حياتها من دراستها الى عملها ولكنها تخالفه بزواجها من شخص لا يوافق عليه. يفكر الاب بالزواج مرة اخرى وفي الوقت ذاته ابنته ترغب بالطلاق من زوجها دون علم والدها وتقول بأن علاقتهما جيده..القصة تتكلم عن اب توفيت زوجته قبل اربع سنوات بسبب مرض، ولديه ابنة (نانامي)متزوجة.نانامي كانت مطيعه لوالدها في جميع شؤون حياتها من دراستها الى عملها ولكنها تخالفه بزواجها من شخص لا يوافق عليه. يفكر الاب بالزواج مرة اخرى وفي الوقت ذاته ابنته ترغب بالطلاق من زوجها دون علم والدها وتقول بأن علاقتهما جيده..

فيديوات اخرى

القائمة التي تحتوي على هذا الفيديو